Как се пише: криворазбран, криво-разбран или криво разбран?

Правилно е да се пише слято – криворазбран, също и криворазбрана, криворазбрано, криворазбрани.

В книгата си Михаил Виденов се спира и на явления като профанацията на медийния език и криворазбраната свобода на словото.
Това е проект за липсващата духовност, деградиращите ценности, криворазбраните идеали и изгубената културна идентичност.