Как се пише: недостатъчен или не достатъчен?

 • Правилно е да се пише слято – недостатъчен, също и недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни.
   
  Времето за подготовка е недостатъчно, затова не трябва да губим и минута.
  Гума, която изглежда добре напомпана в загрято състояние, ще бъде недостатъчно напомпана, когато изстине.
  Трапчинките на бузите са следствие от недостатъчната дължина на лицевия мускул zygomaticus major.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно