Как се пише: Купуването и продаването на гласове е престъпление или Купуването и продаването на гласове са престъпления?

Проблемът е разгледан тук.