Как се пише: куртоазия или куртуазия?

Правилно е да се пише куртоазия. Думата е заета от френски – courtoisie.

Поне от куртоазия да бяхте дошли да ни поздравите за успеха.
Говоря ти като мъж на мъж – направо и без излишна куртоазия.