Как се пише: леви или ляви?

Правилно е да се пише леви, също и левият, левия (членувани форми на ляв).

Британските тайни служби са подслушвали известни журналисти и писатели с леви убеждения през 50-те години на миналия век.
Кучето вървеше наклонено, сякаш левите му крака бяха по-къси от десните.
Кръстев тръгна от средата на терена, преодоля защитата и изпрати топката в левия долен ъгъл на вратата.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.
В леви, левия(т) не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: ляв, лява, ляво.

Водата от Седемте рилски езера се оттича в река Джерман, ляв приток на Струма.
Малко вероятно е тази финансова мярка да бъде въведена от ляво правителство.