Как се пише: мене или мен?

Двете форми са дублетни. Това са два варианта на дългата винителна форма на личното местоимение аз (кратката винителна форма е ме).

За менe/мен цялата година е ваканция.
За 90-дневната диета не ми обяснявай точно на менe/мен.