Как се пише: мене или мен?

Това са два варианта на дългата винителна форма на личното местоимение аз (кратката винителна форма е ме). Дублетите мене и мен могат да се употребяват в книжовната реч и са равностойни.

За менe/мен цялата година е ваканция.
За 90-дневната диета не ми обяснявай точно на менe/мен.