Как се пише: теб или тебе?

Двете форми са дублетни. Това са два варианта на дългата винителна форма на личното местоимение ти (кратката винителна форма е те).

Промяната започва от теб/тебе.
Радвам се, че съдбата ме срещна с теб/тебе.