Как се пише: менингит, минингит или мененгит?

Правилно е да се пише менингит. Думата е заета чрез руски от новолатински – meningitis.

Първоначалните оплаквания при менингит може да се объркат със симптомите при грип.
Зачестяват случаите на болни от вирусен менингит в страната.