Как се съкращава метър?

 • Съкратено тази дума се изписва м (без точка).
   
  На Балканиадата по лека атлетика Ивет Лалова спечели първо място на 100 м гладко бягане.
  Триумфалната арка в Париж е висока 50 м и широка 45 м.

 • В научни и специализирани текстове се използва означението m (без точка), в съответствие с международните стандарти, залегнали в Наредбата за единиците за измервания, разрешени за използване в Република България.
   
  Топлият канал има дължина 6930 m, трапецовидно напречно сечение с ширина по дъното 12 m в началото и 15 m в останалата част.
  До дълбочина 882 m сондажът е изолиран с плътни тръби и задтръбна циментация, а надолу в самия термоводоносен резервоар са спуснати перфорирани филтърни тръби.