Как се пише: микрониво, микро-ниво или микро ниво?

Правилно е да се пише слято – микрониво, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Показателите са групирани на макрониво (сектор селско стопанство) и на микрониво (ферма).
Целта на въвеждащия курс е да изясни как решенията на микрониво влияят върху цялата икономика и как развитието на макроикономиката влияе върху решенията, които потребителите, домакинствата, фирмите и правителствата вземат всеки ден.