Как се пише: многократен или много кратен?

Правилно е да се пише слято – многократен, също и многократна, многократно, многократни.

Многократно съм казвала и на състезатели, и на треньори, че психическата подготовка е от голямо значение.
Безуспешни остават многократните опити на областния управител да установи контакт с кмета на община Котел.