Как се пише: високочувствителен, високо-чувствителен или високо чувствителен?

 • Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.
   
  С помощта на високочувствителна апаратура се прослушват руините, за да се открият евентуално затрупани хора.
  С въвеждането на високочувствителни методи на изследване става възможно определяне на концентрацията на сърдечен тропонин при много хора без изявено сърдечно заболяване.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например: високоинтелигентен, високотехнологичен, високочестотен.