Как се пише: може ли или можели?

 • Когато представлява съчетание от може и въпросителната частица ли, се пише разделно – може ли. В тези случаи е възможно може ли да се замени с дали може. Най-често се употребява във въпросителни изречения.
   
  Може ли да ми препоръчате козметичен салон в близост до офиса?
  (Дали може да ми препоръчате козметичен салон в близост до офиса?)
   
  А сега може ли да обсъдим важните въпроси?
  (А сега дали може да обсъдим важните въпроси?)
   
  Скоро ще стане ясно може ли заличената информация да се възстанови.
  (Скоро ще стане ясно дали може заличената информация да се възстанови.)

 • Когато представлява причастие от глагола мога, се пише слято – можели. Формата е за мн.ч. В тези случаи не е възможно можели да се замени с дали може.
   
  Живели някога един мъж и една жена, чието дете било толкова лакомо, че не можели да го заситят.
  Къщите били толкова близо до реката, че хората можели да мятат въдиците от прозорците и да ловят риба.