Как се пише: мушката или мушкати?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име мушкато са дублетни (т.е. и двете са правилни). Думата е заета от италиански – muschiato (muscato).

Моите мушката/мушкати още цъфтят на балкона и докато не падне слана, няма да ги прибирам.
Добре е да отглеждате мушкатата/мушкатите и сакъзчетата в по-малки саксии, защото в големите развиват мощна коренова система и това води до нисък цъфтеж.