Как се пише: на път или напът?

Проблемът е разгледан тук.