Как се пише: на път или напът?

Проблемът е разгледан в Блога на Павлина.