Как се пише: начесто или на често?

 • Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – начесто.
   
  Ако детето има температура, давайте му начесто вода или други течности.
  Пейките в парка са разположени начесто и винаги може да намериш място да поседнеш.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на често.
   
  На тази страница може да прочетете отговорите на често задавани въпроси от потребителите на сайта.
  Това е списък на често допускани правописни грешки в българския език. 

Забележка: Разделното писане на на често не е нормирано изрично.