Как се пише: нагрети или нагряти?

Правилно е да се пише нагрети.

Не пийте вода от пластмасови бутилки, нагрети в колата ви от слънцето.
Блоковете, нагрети до температура на валцуване, се изваждат и поставят на самоходната платформа.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В нагрети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: нагрят (но нагретият, нагретия!), нагрята, нагрято.

В предварително нагретия тиган сложете малко мазнина и след това изсипете 1/4 от сместа.
Хубавото зелено животно изпълзя на една нагрята от слънцето плоча до оградата и се спря.