Как се пише: кафяви или кафеви?

Правилно е да се пише кафяви, също и кафяв, кафявият, кафявия, кафява, кафяво. Това прилагателно име не се подчинява на правилото за променливото я, защото в случая я не произхожда от старата ятова гласна.

Момиченцето ме гледаше любопитно с големите си кафяви очи.
Бежовият и кафявият цвят са топли и създават усещане за мекота и уют в интериора.

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 318 е фиксирана само формата кафяв.