Как се пише: накуп или на куп?

 • Когато представлява наречие със значение ’на едно място, заедно’, се пише слято – накуп.
   
  Струпаха накуп непотребните вещи и после ги изгориха.
  Финансовият министър беше категоричен, че двата милиарда лева трябва да се платят накуп и няма друг вариант.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на куп.
   
  Изобщо не искаше да става възпитател на куп непослушни деца.
  Защо трябва да отговарям на куп въпроси, докато обядвам?

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието накуп.