Как се пише: наляво или на ляво?

 • Когато представлява наречие със значение ’в лява посока’, се пише слято – наляво.
   
  На това кръстовище е забранено завиването наляво.
  Обърнах глава наляво, откъдето идваше подозрителният шум.

 • В редки случаи, когато представлява съчетание от предлога на и думата ляво, поясняваща следващата дума, се пише разделно – на ляво.
   
  Голяма част от електората се надява на ляво управление след парламентарните избори.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наляво.