Как се пише: отляво или от ляво?

 • Когато представлява наречие със значение ’от лявата страна, от лява посока’ или ’от левия политически сектор’, се пише слято – отляво.
   
  И отново смръщен гледа те светът.
  Всеки се завръща в своя собствен път.
  Всичко отминава под това небе,
  болката отляво – не!

  („Болката отляво“, Маргарита Петкова)

  След пробив отляво дойде и изненадващият гол на Румен Трифонов.
  Вдясно съжаляват, но отляво са доволни от оставките на двамата министри.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – от ляво.
   
  Малко вероятно е тази финансова мярка да бъде въведена от ляво правителство.
  В Италия промяната от ляво към дясно движение е осъществена поетапно.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отляво.