Как се пише: нанагорнище или нагорнище?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч.

Трикът е да използвате ръчната спирачка, за да предотвратите тръгването на колата назад, докато потегли по нанагорнището/нагорнището.
Отначало пътеката върви почти хоризонтално, а след това е нормално леко нанагорнище/нагорнище.

Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.