Как се пише: наоколо или на около?

 • Когато представлява наречие със значение ’около някого или нещо’ или ’наблизо’, се пише слято – наоколо.
   
  Имате ли нещо против да огледам наоколо?
  Дали на делфините им харесва да плуват наоколо им и да ги снимат?
  Дъждът пееше своята песен, която се носеше безспирно наоколо.
  За съжаление, наоколо е нямало човек, който да позвъни на 112.

 • Когато около пояснява следващата дума, се пише разделно – на около.
   
  Повече от сто скални рисунки на около 4000 години, датиращи от неолита, бяха открити в Югоизточна Франция.
  Дяволският мост се намира в живописен пролом на около 10 км северозападно от град Ардино.
  Ръководството на банката обмисля съкращение на около 500 служители.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието наоколо.