Как се пише: нараснал или нарастнал?

Правилно е да се пише без тнараснал, също и нараснала, нараснало, нараснали.

Нараснал е броят на компаниите, които търсят кредит за преструктуриране на финансовите си задължения.
Цената на медта е нараснала тройно от 2008 г. насам.
През миналата година продажбите на смартфони в Европа са нараснали значително.