Как се пише: насън или на сън?

 • Когато представлява наречие със значение ’по време на сън, когато се спи’ или ’при сънуване’, се пише слято – насън.
   
  Ясно ли е защо някои хора ходят насън?
  Горко на народ, който насън презира някоя страст, а наяве ѝ робува.
  (Джубран Халил Джубран)
  Сякаш беше забъркан в една от ония фантастични интриги, които са възможни само насън.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на сън.
   
  Говоренето по време на сън се нарича сомнилоквия.
  Естрогенът влияе върху синтеза и баланса на веществата в мозъка, които регулират циклите на сън и бодърстване.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието насън.