Как се пише: настрана, настрани или на страна, на страни?

 • Когато представлява наречие със значение ’вляво или вдясно от някого или нещо’ или ’на разстояние от някого или нещо’, се пише слято – настрана, настрани. Често се употребява в съчетанията оставям настрана/настрани; оставам настрана/настрани; слагам настрана/настрани; държа настрана/настрани.
   
  Бавно пусна ръката му и погледна настрана/настрани.
  Невястата седяла настрана/настрани и чакала да я поканят.
  Да оставим настрана/настрани различията помежду ни и да се съсредоточим върху общата кауза.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на страна, на страни.
   
  Проблемът е, че имаме характеристиките на страна от третия свят.
  Китай поиска визови облекчения за своите граждани при посещение на страни от Европейския съюз.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието настрани.