Как се пише: навън или на вън?

Правилно е да се пише слято – навън.

Ако обичаш кучето си, не го дръж навън през зимата.
През отворения прозорец виждам как дърветата навън са се раззеленили.