Как се пише: не-човек, не човек или нечовек?

 • Правилно е да се пише полуслято – не-човек. Частицата не се свързва със съществителното име с дефис (малко тире), когато с нея се отбелязва различно, а не противоположно значение на думата. Логическото ударение пада върху не.
   
  Нашият майстор е направо не-човек – каквото и да му занесем, всичко оправя.
  Познавам добре нейния вкус и съм сигурна, че не би се захванала с не-човек като този.

 • Когато се употребява в конструкции от типа не… а…, се пише разделно – не човек.
   
  Не човек, а желязо –
  просъскал агентът фашист.
  Тихо мъртвия казал:
  – Не, комунист!

  („Балада за комуниста“, Веселин Андреев)
   
  Сякаш пред мен стоеше не човек, а ангел, слязъл от небето.