Как се пише: не е или нее?

Правилно е да се пише разделно – не е. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая.

Калоферската дантела се работи фино – това не е занаят, а изкуство.
Все още не е ясно докога ще продължи блокадата на граничния пункт.
Силно осолената туршия втасва бавно и не е вкусна.