Как се пише: неевропейски, не-европейски или не европейски?

Правописът на това прилагателно име не е изрично нормиран.

Според правилото частицата не се пише слято със следващото прилагателно, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение: успешен – неуспешен; случаен – неслучаен.

В случая с частицата не не се образува дума с противоположно значение, но в писмената практика се е наложило слятото изписване, затова ви съветваме да пишете неевропейски, също и неевропейска, неевропейско.

Измененията в турското законодателство ще улеснят значително купувачите на имоти от Близкия изток и от неевропейските държави.
Лидерът на социалистите обвини служебното правителство в неевропейско поведение.