Как се пише: неизвършен или не извършен?

 • Правилно е да се пише слято – неизвършен, също и неизвършена, неизвършено, неизвършени.
   
  НЗОК има правомощия да налага санкции при установени случаи на отчетена, но неизвършена медицинска дейност.
  Ежедневно в Европа десетки малки и средни предприятия изпадат в несъстоятелност поради неизвършени плащания по техни фактури.

   
  ► Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  почистен – непочистен; облечен – необлечен; изяден – неизяден

 • В редки случаи може да се наложи не извършен, не извършена, не извършено, не извършени да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Днешните арести са планирани, а не извършени в отговор на някаква пряка заплаха срещу обществената сигурност.

Забележка: В източника са посочени само правилата, по които се пишат подобни думи и съчетания, не и конкретното прилагателно име и съчетание.