Как се пише: неслучайно или не случайно?

 • Правилно е да се пише слято – неслучайно.
   
  Казах ти неслучайно, че мачът започва в 6 часа вечерта, а не в 7 както обикновено.
  Неслучайно се говори, че в България мафията си има държава.
   
  Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; вярно – невярно

 • В редки случаи може да се наложи не случайно да се пише разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Поздравявам ви с тази прекрасна песен, която открих не случайно, а нарочно за вас.