Как се пише: неодобрен или не одобрен?

 • Правилно е да се пише слято – неодобрен, също и неодобрена, неодобрено, неодобрени.
   
  Руската опозиционна лидерка Любов Собол е била задържана за провеждането на неодобрен от властите протест в Москва.
  Използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

   
  Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  почистен – непочистен; облечен – необлечен; изяден – неизяден

 • В редки случаи може да се наложи не одобрен, не одобрена, не одобрено, не одобрени да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Във всички таблици трябва да се попълнят данните за реално извършените продажби, а не одобрените по договор суми.

Забележка: В източника са посочени само правилата, по които се изписват подобни думи и съчетания, не и конкретното прилагателно име и съчетание.