Как се пише: неотразен или не отразен?

 • Правилно е да се пише слято – неотразен, също и неотразена, неотразено, неотразени.
   
  Регламентирано е, че санкцията се прилага за неотразен в отчетните регистри данъчен документ.
  Целта на курса е да запознае студентите с явления, типични за съвременния италиански език, но все още неотразени в нормативните граматики.

   
  Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  почистен – непочистен; облечен – необлечен; изяден – неизяден

 • В редки случаи може да се наложи не отразен, не отразена, не отразено, не отразени да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Това вече бяха истински слънчеви лъчи, а не отразени.

Забележка: В източника са посочени само правилата, по които се изписват подобни думи и съчетания, не и конкретната дума и съчетание.