Как се пише: неполучен или не получен?

 • Правилно е да се пише слято – неполучен, също и неполучена, неполучено, неполучени.
   
  Според първоинстанционния съд е имало искан, но неполучен подкуп.
  Организаторът не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни данни за доставка.
  Работници от завода ще съдят ръководството за неполучени заплати.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:
   
  щастие – нещастие: успешен – неуспешен; случайно – неслучайно