Как се пише: непрекратен или не прекратен?

 • Правилно е да се пише слято – непрекратен, също и непрекратена, непрекратено, непрекратени.
   
  Към датата на настъпване на пътнотранспортното произшествие е била налице валидно сключена, непрекратена полица за застраховка за гражданска отговорност.
  Освободени са 260 служители на дружеството, а 170 души са с непрекратени договори.

   
  Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:
   
  почистен – непочистен; облечен – необлечен; изяден – неизяден

 • В редки случаи може да се наложи не прекратен, не прекратена, не прекратено, не прекратени да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Обществената поръчка е спряна, а не прекратена, което означава, че тя ще бъде изпълнена по-късно.

Забележка: В източника са посочени само правилата, по които се изписват подобни думи и съчетания, не и конкретната дума и съчетание.