Как се пише: нерядък, нерядка, нерядко, нередки или не рядък, не рядка, не рядко, не редки?

 • Правилно е да се пише слято – нерядък, нерядка, нерядко, нередки.
   
  Нерядка практика е фирмата да забавя изплащането на заплатите до завършването на определен етап от проекта.
  Остеопорозата засяга най-вече жените, но се среща нерядко и при мъжете.

   
  Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • В редки случаи може да се наложи не рядък, не рядка, не рядко, не редки да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Когато попитах лекарката толкова рядък случай ли съм, тя отвърна: „Не рядък, а единствен в цялата ми практика“.