Как се пише: несъмнено или несъмненно?

 • Правилно е да се пише с едно ннесъмнено.
   
  Учебникът не е особено подробен, но притежава едно несъмнено достойнство – съдържанието е поднесено леко и занимателно.
  Има несъмнено сходство в преносимите жилища на народите от Сибир и на индианците от Северна Америка.
   
 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното несъмнен завършва на -нен, но в останалите форми гласната е не изпада от наставката, затова в тях се пише едно ннесъмненият, несъмнения, несъмнена, несъмнено, несъмнени.
   
  Андрей Чапразов има над 5000 записа в радиотеатъра и е несъмненият създател на този жанр у нас.
  Някой все още вярва ли, че съществуват несъмнени и неоспорими истини?

 • Думата несъмнено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Слабият долар несъмнено е проблем за световната икономика.
  Тази приказна вечерна рокля несъмнено ще накара всички да обърнат поглед към вас.