Как се пише: несъвпадащ или не съвпадащ?

 • Правилно е да се пише слято – несъвпадащ, също и несъвпадаща, несъвпадащо, несъвпадащи.
   
  Тези, които задълбочено са прочели статиите, вероятно са забелязали несъвпадащи данни.
  Панорамата на двата града е като картина на художник, който иска да заличи всичко несъвпадащо и да създаде пространство с възможно най-голяма тонална хармония.

 • Частицата не се пише слято със следващото сегашно деятелно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  знаещ – незнаещ; съществуващ – несъществуващ; чуващ – нечуващ

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното причастие.
___________________
* Сегашното деятелно причастие се образува от глаголи и завършват на -ащ, -ящ или -ещ: съществувам – съществуващ; зная – знаещ; вървя – вървящ.