Как се пише: несъвпадащ или не съвпадащ?

 • Правилно е да се пише слято – несъвпадащ, също и несъвпадаща, несъвпадащо, несъвпадащи.
   
  Тези, които задълбочено са прочели статиите, вероятно са забелязали несъвпадащи данни.
  Панорамата на двата града е като картина на художник, който иска да заличи всичко несъвпадащо и да създаде пространство с възможно най-голяма тонална хармония.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие: успешен – неуспешен; случайно – неслучайно.

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се изписват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.