Как се пише: впоследствие или в последствие?

Правилно е да се пише слято – впоследствие.

Голям брой комерсиални игри впоследствие са били пуснати като безплатни.
Столицата на арменското кралство Киликия първоначално е град Тарсус, а впоследствие тя е преместена в Сис.