Как се пише: неуточнен или не уточнен?

Гласувайте в анкетата „Думи на годината“!

 • Правилно е да се пише слято – неуточнен, също и неуточнена, неуточнено, неуточнени.
   
  Клиничната диагноза, с която децата са приети в болницата, е бактериална чревна инфекция с неуточнен произход.
  Мястото, където се е състояла Пелагонийската битка през септември 1289 г., остава неуточнено.
  Северна Корея е изстреляла ракета с неуточнени засега параметри.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие: успешен – неуспешен; случайно – неслучайно.