Как се пише: невъзстановен или не възстановен?

 • Правилно е да се пише слято – невъзстановен, също и невъзстановена, невъзстановено, невъзстановени.
   
  За последните три години Министерството на финансите е платило над 80 млн. лв. лихви за невъзстановен навреме ДДС.
  В Обединеното кралство разследват авиокомпаниите за невъзстановени суми на клиенти.

   
  Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  почистен – непочистен; облечен – необлечен; изяден – неизяден

 • В редки случаи може да се наложи не възстановен, не възстановена, не възстановено, не възстановени да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Според експерта стената била новоизградена, а не възстановена.

Забележка: В източника са посочени само правилата, по които се пишат подобни думи и съчетания, не и конкретната дума и съчетание.