Как се пише: невинаги или не винаги?

Правилно е да се пише слято – невинаги.

„Във футбола две плюс две невинаги е равно на четири“, философски обобщава Кройф.
Мълчанието невинаги е злато.