Как се пише: невярно или неверно?

Правилно е да се пише невярно.

Този текст е преведен невярно.
Филмът предизвика вълна от недоволство и коментари в социалните мрежи, че представя невярно исторически събития на Балканите.
Ако забележите обяви с невярно съдържание, непременно ни сигнализирайте.
Вещото лице носи наказателна отговорност за невярно заключение от една до пет години лишаване от свобода.

Правописът на невярно се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В невярно са изпълнени и трите условия, затова се пише я.

При формите на прилагателното име трябва да се внимава: невярно, невярна, но неверен, неверни, защото не е изпълнено второто условие.

За всеки неверен отговор ще ви бъде отнемана по една точка.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.