Как се пише: вярно, вярна или верно, верна?

Правилно е да се пише вярно, вярна.

Вярно, провалихме се, но какво спечелиха противниците ни?
Още нямаше шест години, а знаеше вече да чете, пишеше вярно, смяташе без проблеми.
Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш.
Попълнете липсващите думи в текста така, че да се получи вярно твърдение.
За един творчески директор е важно да има вътрешно усещане за вярната посока и да не се предава.

Правописът на вярно се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вярно, вярна са изпълнени и трите условия, затова се пише я.

Във верен, верни се пише е, защото не е изпълнено второто условие.

Нито един часовник вкъщи не е верен!
На дълъг път се тръгва с верни приятели.