Как се пише: вярно или верно?

Правилно е да се пише вярно (наречие).

Вярно, провалихме се, но какво спечелиха противниците ни?
Още нямаше шест години, а знаеше вече да чете, пишеше вярно, смяташе без проблеми.

Прилагателното име вярно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин.

Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш.
Попълнете липсващите думи в текста така, че да се получи вярно твърдение.

Правописът на вярно се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вярно са изпълнени и трите условия, затова се пише я.

При формите на прилагателното име трябва да се внимава: вярно, вярна, но верен, верни, защото не е изпълнено второто условие.

Нито един часовник вкъщи не е верен!
На дълъг път се тръгва с верни приятели.