Как се пише: нискоинтензивен, ниско-интензивен или ниско интензивен?

 • Правилно е да се пише слято – нискоинтензивен, също и нискоинтензивна, нискоинтензивно, нискоинтензивни.
   
  Функционалният пилатес е нискоинтензивна тренировка, съчетаваща техники на дишане с бавни и прецизни движения.
  Мярката „Агроекология“ насочва земеделските стопани към нискоинтензивно земеделие.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, висококалоричен, яркочервен, горепосочен, леснозапалим