Как се пише: новоприсъединил се, ново-присъединил се или ново присъединил се?

 • Правилно е да се пише слято – новоприсъединил се, също и новоприсъединила се, новоприсъединило се, новоприсъединили се.
   
  Всяка новоприсъединила се държава има правото да изпрати по един комисар в административното ръководство на Европейския съюз.
  Председателят на Френско-българската търговска и индустриална камара представи единайсетте новоприсъединили се фирми членки.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел, например новоизбран, новоизлязъл, новоназначен, новооткрит.