Как се пише: облечен или облякан?

Правилно е да се пише облечен, също и облечена, облечено, облечени.

Д’Артанян свари мускетаря вече облечен и готов да излезе.
Дамата беше облечена в черно – безспорно най-подходящия цвят за този официален случай.
По модния подиум се разхождаха модели, облечени в нощници.

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 тези форми (на миналото страдателно причастие на глагола облека) липсват. Глаголите са представени само с формите си за 1 и 2 л. ед.ч., сегашно време.