Как се пише: облякох (се) или обляках (се)?

Правилно е да се пише облякох (се), също и облякохме (се), облякохте (се), облякоха (се). Формата на глагола облека (се) за 1 л. ед.ч. минало свършено време облякох (се) завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). (Аналогично – за облякохме (се), облякохте (се), облякоха (се).)

Спрях радиото, облякох се и излязох от дома.
Изведнъж се изви студен вятър и ние облякохме всички дрехи, които носехме в раниците.
В началото на лятото някои известни дами оставиха роклите в гардероба и облякоха гащеризони.