Как се пише: обръщение или обращение?

Това са две различни думи.

 1. Съществителното обръщение означава ’дума или израз, с който говорещият се обръща към друго лице’ или ’призив, възвание’.
   
  Думата няма точен превод, но е мило обръщение към скъп човек, нещо като „котенце“.
  Участниците в националната среща излязоха с обръщение към българските граждани.

 2. Съществителното обращение се използва като финансов термин – ’процес на обмяна на парични средства и стоки; оборот’, или като синоним на думата употреба.
   
  На 1 януари 2002 г. еврото влиза в обращение и при касовите плащания в страните от еврозоната.
  Архаизмите са старинни думи или изрази, които са излезли от обращение.